Voorwaarden spreekuur

Print deze pagina
Vrouw Justitia 2 - small
  1. Het spreekuur is kosteloos.
  2. Aanmelding en afmelding zijn mogelijk tot 24 uur van tevoren. Aanmelding uitsluitend via het aanmeldformulier op de website www.ijsselstadjuristen.nl of per telefoon.
  3. Een zaak kan één keer in een Spreekuur worden voorgelegd. Hierna is het mogelijk om de zaak op reguliere voorwaarden in behandeling te geven.
  4. Een cliënt kan tijdens een Spreekuur één zaak voorleggen.
  5. De maximale gesprekstijd is 30 minuten per cliënt.
  6. Per Spreekuur is plaats voor maximaal vier zaken/cliënten. Mocht het Spreekuur al volgeboekt zijn, dan kunt u zich aanmelden voor het eerstvolgende Spreekuur of een afspraak maken buiten het Spreekuur. Hiervoor gelden in beginsel de reguliere voorwaarden.
  7. De op het Spreekuur verstrekte informatie is vrijblijvend. In het Spreekuur wordt een eerste indruk van een zaak gegeven op basis van beperkte informatie. In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn nader onderzoek te verrichten of nader advies in te winnen. De IJsselstad Juristen is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit deelname aan het Spreekuur of de op het Spreekuur verstrekte informatie.
  8. Wij behouden ons het recht voor om personen al dan niet toe te laten tot het Spreekuur.
  9. Wij kunnen besluiten een cliënt niet (langer) toe te laten tot het Spreekuur in geval van ongepast gedrag. oneigenlijk of onevenredig gebruik van het Spreekuur of wanneer toelating tot het Spreekuur naar ons oordeel om andere reden niet (langer) wenselijk of zinvol is.
  10. Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden van De IJsselstad Juristen.